Bioloogiline vedelik muudab ajutiselt oma värvi, kuni värvuselement on kehast täielikult eemaldatud. Vajadusel kasutada naha puhastamiseks kahte või enamat desinfitseerivat tupsu.

Veenivere võtmise protseduur Oluline teada Tavaliselt võetakse verd küünarlohu piirkonna keskmisest soonest. Patsiendile on selles piirkonnas nõelatorge vähem valulik, kuna see soon on nahale lähedal. Alternatiivseteks verevõtukohtadeks on küünarvarre seesmise pinna- randme- ja käeseljaveenid. Verd ei võeta: laialdaselt armistunud alal, põletushaavadega alalt, turses aladelt, hematoomiga aladelt, kanüüliga veenist, dialüüsi-fistliga käelt.

Verevõtuks tuleb patsient sobivalt ette valmistada. Ettevalmistus võib analüüsiti olla erinev.

Atsetoon uriinis

Vajadusel täpsustada tingimused laborisiseselt Masterdatast või küsida laborist. Protseduuri ajaks tuleb tagada patsiendile mugav ja optimaalne asend. Seejuures tagada patsiendi käele õige asend: patsiendi õlg on randmest kõrgemal ning käsi on välja sirutatud nii, et vere pritsimine uriinis õlast randmeni sirgjoone. Vere võtmisel ei tohi võib olla eraldised kui tsüstiit naistel kloppida ega hõõruda.

Puhastada tuleb ühe pühkega. Mitte kasutada sama tupsu kaks korda. Vajadusel kasutada naha puhastamiseks kahte või enamat desinfitseerivat tupsu.

vere pritsimine uriinis sagedane urineerimine ja lõpus põletamine

Desinfitseerimise järgselt lasta nahal õhu käes kuivada, et nõela kaudu ei satuks vaakumkatsutisse puhastusainet, mis võib soodustada hemolüüsi.

Desinfitseeritud nahka ei tohi pärast puhastamist puudutada.

Kuidas vältida kasside pihustamist

Võimalusel teostada verevõtt žgutti kasutamata. Vajadusel asetatakse žgutt umbes cm punktsioonikohast ülespoole sellise tugevusega, et sõrm mahuks žguti ja naha vahele. Žgutt avada kohe, kui nõel on veenis ja algab verevool vaakumkatsutisse. Verevõtmisel on oluline, et veresoonte kokku surumise aeg žgutiga oleks minimaalne.

Veri uriinis

Kuni ühe minutiline žguti pealhoidmine ei mõjuta oluliselt vereseerumist tehtavaid tavauuringuid. Kui veenipunktsiooni käigus tuleb võtta verd erinevatesse vaakumkatsutitesse, tuleb järgida katsutite täitmise järjekorda. Erandolukorras saab kollase korgiga seerumi katsutist analüüse teostada ka juhul kui katsuti on alatäidetud.

Oluline, et verd on analüüside teostamiseks piisavalt. Ülejäänud katsuteid ei saa alatäitumise korral kasutada. Kui seerumi katsuti ei ole täitunud ettenähtud mahumärgini, tekib vaakumkatsutisse jäänud vaakumi tõttu hemolüüs. Selle vältimiseks võtta katsutilt korraks kork pealt, et eemaldada jääk vaakum ning seejärel sulgeda katsuti uuesti korralikult korgiga.

Kleepuv uriin

Vere võtmisel hoida katsutit sellises asendis, et veri valguks mööda katsuti seina. Kui veri pritsib vastu katsuti põhja ja moodustub vaht, võib see põhjustada hemolüüsi. Vere võtmise ajal jälgida, et katsuti kork oleks kõrgemal ja põhi madalamal, et vältida katsutis olevate ainete sattumist nõela.

Antikoagulanti sisaldaval katsutil keerata kohe peale täitumist põhi üles-alla, et veri seguneks antikoagulandiga — hüübimisanalüüside puhul vähemalt 4 korda, muude katsutite puhul 8 korda. Õhumull peab liikuma katsuti ühest otsast teise. Katsutit ei tohi loksutada ega raputada! Kui veri ei valgu katsutisse või selle vool lakkab enne, kui katsuti on täitunud, on põhjuseks veenipunktsiooni ebaõnnestumine või soonesein on imetud vastu nõela ava.

Lahendus: muuta nõela asendit — viia nõel sügavamale, tõmmata tagasi, muuta nõela nurka.

Veenivere võtmise protseduur

Kui veenipunktsioon ei õnnestunud, punkteerida uut veresoont. Vältida sama veresoone korduvat torkamist. Veenivere võtmise protseduur Tagada patsiendile mugav ja punktsiooniks sobiv asend. Identifitseerida patsient nime ja sünniaja või isikukoodi alusel. Veenduda, et patsiendi identifitseerimisel saadud andmed ühtivad tellimuse andmetega. Selgitada patsiendile veenivere võtmise protseduuri ja vajadusel teda rahustada.

Kontrollida, kas patsient on analüüsideks sobivalt ette valmistatud, nt pidanud ettenähtud dieeti ja kas tal pole allergiat punktsioonikoha desinfitseerimisel kasutatavate ainete suhtes. Panna endale kätte kindad. Panna valmis vajalikud katsutid — raputada katsutit kergelt, et eemaldada võimalikud lisanditilgakesed korgi küljest.

Katsutid asetada kasutamise järjekorda. Valida vere pritsimine uriinis suurusega punktsiooninõel, ühendada nõel nõelahoidjaga ja veenduda, et nõel püsib kindlalt nõelahoidjas.

vere pritsimine uriinis tsüstiit verega guvil

Jälgida, et turvakate ei segaks veenipunktsiooni. Valida punktsiooni koht.

vere pritsimine uriinis meteorimus ja sagedane urineerimine naistel

Patsiendil paluda suruda käsi rusikasse NB! Puhastada punktsiooni koht desinfitseeriva vahendiga ühe pühkega ja lasta nahal kuivada. Vajadusel asetada õlavarrele žgutt. Eemaldada nõelalt kork. Kontrollida, et nõela ava on vaba.

  1. Kleepuv uriin - Põhjused
  2. Atsetoon uriinis - Tooted - June
  3. Neile saatekirja annab välja terapeut.
  4. Kaid pihutavad uriini oma territooriumi tähitamiek.

Teostada veenipunktsioon — fikseerida veen pöidlaga natuke allpool punktsiooni kohta, et veen ei liiguks eest ära; nõel torgata veeni kraadise nurga all nõelaavaga ülespoole.