Seega tuleb loomad tappa võimalikult kiiresti pärast tapamajja saabumist. Väljaheidetega saastumise korral uhatakse veega üle. Juba Hiina teadlased manipuleerivad laboratoorsete hiirte geene, et näha, mida nad saavad. Selilipööramine on lubatav mõningatel erandjuhtudel kodulindude või religioossete rituaalide raames toimuva tapmise puhul. Kuid Ameerika teadlase ja tapamaja kujundaja Temple Grandini erapooletu uurimine paljastab erakorralisi ja tarbetuid õudusi.

Selle käigus puutume kahjuks kokku ka olukordadega, mis ei ole kindlasti laiemale avalikkusele eksponeerimiseks sobilikud. Selliste telekaadrite ja fotode näitamist oleme igati vältinud ega kiida heaks tapamaja valu kõnealuste piltide avaldamist ajakirjanduses. Loomade heaolu eest vastutav töötaja on ettevõtja otseses alluvuses ning annab loomade heaoluga seotud küsimustes aru otse ettevõtjale.

Tema ametikoht võimaldab tal nõuda tapamaja personalilt mistahes parandusabinõude tegemist ühes või teises olukorras.

Loomi tuleb surmamisel ja sellega seotud toimingutes säästa kõikidest välditavatest valudest, ängist ja kannatustest. Selle nõude täitmiseks peavad ettevõtjad tarvitusele võtma kõik abinõud, et loomadele oleks tagatud füüsiline mugavus ja kaitse. Tuleb tagada, et loomadel ei esineks välditava valu või hirmu või muu ebanormaalse käitumise tunnuseid.

tapamaja valu

Loomad ei tohi kannatada pikemaajalise söödata ja veeta olemise pärast. Seega tuleb loomad tappa võimalikult kiiresti pärast tapamajja saabumist. Looma tohib surmata üksnes pärast tema uimastamist ning seda tohivad teha üksnes vastava pädevustunnistusega isikud.

Ettevõtjad peavad tagama, et kõiki seadmeid, mida kasutatakse loomade liikumise piiramiseks või uimastamiseks, hooldavad ja kontrollivad tootja juhendite kohaselt tapamaja valu eesmärgil eriväljaõppe saanud isikud.

VTA kontrollis Karjamõisa tapamajas nii loomade mahalaadimist, eelbaasis pidamist, ajamist, uimastamist, uimastamise tõhusust, köidikahelatesse riputamist ja tapmist ning nende toimingutega seonduvaid ehitisi, ruume, inventari ja isikute pädevust.

Kohapeal tuvastati järgmist: Loomade mahalaadimiseks olemas koha peal kaldtee, mis on varustatud külgpiirete ja libisemise vältimiseks põikliistudega.

Peeter Ernits otsib tapamaja järjekorras olevatele lehmadele uut kodu

Nimetatud kaldteed kasutatakse kohaliku transpordi jaoks, millel puudub ramp. Kontrollimise hetkel saabus üks šoti mägiveis omaniku enda transpordiga.

Tss, tasa! Kas kuuled midagi? Kas näed neid? Praegu pole see aeg!

Vahemaa oli vähem kui 65 km. Transpordivahendil olemas nõuetele vastav ramp. Looma mahaajamine toimus rahulikult ja asjatundlikult. Eelbaas jagatud vaheseintega kolmeks aedikuks mahutavusega vastavalt 5, 6 ja 8 täiskasvanud veist. Aedikute põrand karestatud.

Väljaheidetega saastumise korral uhatakse veega üle.

Liitu uudiskirjaga

Jootmiseadmed olemas. Kontrolli hetkel oli eelbaasis 5 veist.

tapamaja valu

Kaks pulli olid paigutatud kumbki eraldi aedikutesse. Kolm lehma olid ühes aedikus. Loomadega käitus personal rahulikult.

tapamaja valu

Loomad ei olnud ärritunud, tundsid huvi ümbritseva suhtes. Üle öö loomi ei peeta, tapetakse 8 tunni jooksul.

tapamaja valu

Kõige suuremas aediku kaks seina moodustasid täisnurga, mis võib takistada tagumistest aedikutest uimastamisboksi suunduvate loomade liikumist. Uimastamisboksi ja eelbaasi vahel uks, mis suletakse alati peale looma ajamist boksi. Kontrolli hetkel toimus looma ajamine rahulikult, ilma intsidentideta. Uimastamisboksis fikseeritakse looma pea nõuetekohaselt.

Uimastamine toimub poltpüstoliga. Uimastaja oskuslik, uimastamiskoht õige kontrollitud ka kontrollieelselt uimastatud veiste päid. Uimastamisvahendiks ja ka tagavaravahendiks poltpüstol. Uimastamine nõuetekohane. Loomal puudus hingamine ja kornearefleks. Veretustamisel lõigatakse läbi karotiidarterid ja jugulaarveenid.

Looma käideldakse edasi alles siis, kui ollakse veendunud tema elutegevuse lõppemises. Soovitusena võiks standardne töökord tapamaja valu ka käitumisjuhiseid vigastatud looma avastamisel transpordivahendis saabumiselalates vajadusest tappa loom transpordivahendis kuni loomapidaja ja järelevalveametniku teavitamiseni intsidendist.

tapamaja valu

Hooldusaruanne olemas uimastamise seadmete hoolduse kohta, aga puudub loomade liikumise piiramise seadme uimastusboks kohta. Seoses eelpooltoodud tuvastatud asjaoludega teeb VTA kontrollitavale järgmised ettekirjutused. Ettekirjutus nr 1: Konstrueerida ja ehitada loomade ajamisteel olev täisnurk ümber viisil, mis ei takistaks loomade liigipärast liikumist.

Tähtaeg - 1. Ettekirjutus nr 2: Viia sisse hooldusaruanne loomade liikumise piiramise seadme uimastusboks kohta. Tähtaeg - koheselt.

  1. Peeter Ernits otsib tapamaja järjekorras olevatele lehmadele uut kodu - Lemmik
  2. Kui ma kirjutasin naise
  3. Loomade kaitse surmamisel
  4. Mida saab anda tsüstiitselt
  5. Aplikaator lyapko koos tsüstiidiga
  6. tapamaja – Vegani päevaraamat
  7. Valu urineerimise ja põletamise valu