Sis ku pruudikodu minti, oli vankriratas nööriga puu otsan, et pruut´ maja õnne ära ei viiks. Vana Suri oli nii kuulus arst, et Venemaalt ja Moskva linnast käidi tema man. Võtmega ennustamise arbumise viisi on kirjeldanud M. Naatriumarsenit on efektiivne ravim leukeemia puhul. Kotkas, Kusta Taitsi kaasaegne, on saatnud Eesti Rahvaluule Arhiivile vahetult pärast Suri surma pikema kirjelduse populaarse rahvaarsti tegevusest - saadetis on dateeritud 4. Mitmel juhul oli antud abi roosihaigetele.

Artiklid Mürkide kuningas ja kuningate mürk Arseen lihtainena haigeid julgust lahkus kõhtu põhja mürgine, surmavad on arseeniühendid.

Et arseenimürgistusel puuduvad iseloomulikud tunnused, on see olnud hinnatud salamürk, mis sobis suurepäraselt rivaalide kõrvaldamiseks ja pärandusasjade kiirendamiseks.

3.2. Liis Taits

Arseeniühendeid tunneb inimkond enam kui neli tuhat aastat. Neil ammustel sajanditel kasutati kõnealuseid ühendeid Indias ja Kaug-Ida maades vasesulamite saamisel, aga ka raviainena ning mürgina. Egiptuses hävitati vaaraode aegadel arseeniühendite abil viljasaaki kahjustavaid hiiri ja rotte.

Teadusliku meditsiini rajaja Hippokrates ja Aristoteles ravisid nendega mädapaiseid. Kreeka arst Dioskorides sai kollase auripigmendi põletamisel aine, millele anti nimeks valge arsenicum tegelikult on see arseenoksiid.

Just valget arsenicumi kui tugeva toimega mürki ongi nimetatud mürkide kuningaks. Tõhus salamürk Lihtainena pole arseen mürgine, kuid arseeniühendid on surmavad.

haigeid julgust lahkus kõhtu põhja milliseid antibiootikume töödeldi tsüstiit naistel

Mürgistust põhjustab juba 5 milligrammi 0, grammisurmav annus inimese jaoks jääb vahemikku 50– milligrammi, tavaliselt räägitakse milligrammist. Arseenimürgistusel puuduvad iseloomulikud tunnused, mille järgi seda ära tunda – oksendamine, kõhu- ja peavalu, nõrkus ning iiveldus esinevad ju mitmete haiguste puhul. Paljus sarnanevad arseenimürgistuse nähud kooleraga.

Seepärast oli arsenicum juba kahe aastatuhande eest hinnatud salamürk, mida oli raske avastada ning mis seetõttu sobis suurepäraselt valitsejate või rivaalide kõrvaldamiseks ja päranduste hankimiseks.

Keskajal muutus nimetus arsenicum lausa mürgi sünonüümiks. Päranduspulber Mürgisegajad ja mürgiavastajad on ikka tegutsenud just valitsejate õukondades. Arseeniühendeid lisati tavaliselt toidu või joogi hulka, mistõttu näiteks Vana-Rooma riigis teenis ülikuid söögilaua ääres ori, kes sööke-jooke eelnevalt maitses, et vältida isanda mürgistamist. Väidetavalt mürgistas keiser Nero arseeniga oma kasuvenna Britannicuse. Kesk- ja renessansiajal olid kuulsad mürgistajad Borgia aadlisuguvõsa liikmed, Teofania di Adamo, Firenze pankurisuguvõsast pärit Prantsuse kuninganna Katarina de Medici, markiis Brinvilliers.

VIIMASED LOOD

Selgus, et Teofania di Adamo valmistas ja müüs salapäraseid religioosse pildiga mürgipudeleid kui pühitsetud vett. Karl VI ihuarst selgitas välja, et pudelites on arseeniühendite mürgine lahus. Muddy uriini valged naistel anti ohvrile päevas 5–6 tilka lahust koos söögi või joogiga ning viimane surigi mõne aja pärast. Paljudes Euroopa riikides müüsid illegaalsed diilerid arseeni sisaldavat “päranduspulbrit” poudre de succession, inheritance powder.

Juba nimetus ise osutab, milleks pudelite sisu rakendati.

Surid - tüüpilised Lõuna-Eesti rahvaarstid 3.

Kuulsa mürgistaja markiis de Brinvilliers’, kohtupalati kohtuniku õe kirevat elu on kirjeldanud Alexandre Dumas ja ka E. Amadeus Hoffmann “Preili de Scudery”. Markiis lõi ðokeerivad suhted noore ohvitseriga, kes Bastille’i vanglas olles omandas ühelt alkeemikult teadmised, kuidas valmistada arseenimürki.

Rahvaarstid - Surid - tüüpilised Lõuna-Eesti rahvaarstid

Pärast vabanemist õpetas too neid oskusi ka markiisile, misjärel viimane käis Pariisi vaestehospitalides mürgistatud kooke jagamas. Haigete surmapõhjusi ei suudetud selgitada. Saanud sellest asjaolust julgust, mürgistas markiis de Brinvilliers oma isa, andes tollelegi mitme kuu jooksul toiduga mürki.

Aga oh häda – varanduse pärisid vennad. Järgmise aasta jooksul surid nemadki, ent mürgistamist ei suudetud ikkagi tuvastada. Alles pärast kaasosalise surma korraldasid võimud läbiotsimise ning avastasid pudeli vedelikuga, mis põhjustas katseloomade surma. Markiisil õnnestus Prantsusmaalt põgeneda. Pärast paariaastast eemalviibimist söandas ta siiski naasta Pariisi, kuid vangistati ja Kas surmav tapeet?

SISUTURUNDUS

Arseeniga on seostatud ka St. Helena saarele pagendatud keiser Napoleon Bonaparte’i surma. Saarel halvenes tema tervis pidevalt, teda tabasid ühtelugu oksendushood, pea valutas ja jalad olid nõrgad. Kuueliikmelise arstliku komisjoni viis Briti sõjaväemeedikust liiget diagnoosisid Napoleonil maovähi.

Ent Arseenimürgistuse korral reageerib arseen valkude koostisesse haigeid julgust lahkus kõhtu põhja väävliga. Seepärast on kerge tuvastada näiteks arseeni olemasolu juustes.

Napoleoni juukseid analüüsiti neutron-kiiritusmeetodil ja ilmnes, et nende arseenisisaldus oli üle kümne korra suurem tavapärasest. Mürgistusversioon leidis seega kinnitust.

Selge polnud aga mürgistaja. Oli see poliitiline mõrv? Lugu arenes edasi Need aitaksid lahendada Napoleoni surma saladust.

Eesti keele käsiraamat

Teatavasti armastas keiser rohelist värvi, ja oli teada, et ka tema eluruumide tapeedid olid enamasti rohelised. Niisuguseid tapeete toodeti alates Päevavalgele tuligi üks päevik, millesse oli kuupäevaliselt dateerituna liimitud ka Napoleoni eluruumidest pärinev tapeeditükike.

Tänu sellele õnnestuski välja selgitada, et muster oli tapeedile kantud tõepoolest arseenivärvidega. Ühe ruutmeetri tapeedipinna kohta tuli 1,5 grammi arseeni, mis osaliselt pudenes tolmuna õhku, osaliselt muundus bakteriaalsete protsesside tulemusel veelgi mürgisemateks ja lenduvateks arseeniühenditeks.

Just arseeniühendid annavad selgituse asjaolule, et halva enesetunde üle kaebasid ka Haigeid julgust lahkus kõhtu põhja kaaskondlased, üks tema teener aga isegi suri St. Kahjuks pole nende inimeste puhul säilinud juukseid, mida analüüsida. Miks siis Napoleon ei surnud varem? Mõnede uurijate arvates ei olnud arseeniosakeste tolmu hulk Napoleoni St.

Helena maja õhus nii suur, et see oleks otseselt põhjustanud tema surma, ent lisandudes maovähile halvendas see asjaolu kindlasti tema tervislikku seisundit. Igal juhul kõigutab see asjaolu teooriaid, mis väidavad, nagu oleks Napoleon mürgistatud tahtlikult. Mis aga puudutab Scheele rohelisega maalitud tapeete, siis isegi Eestis on avastatud Vaikne enesetapp Teine kuulsus, kelle surma seostatakse arseeniühenditega, on vene helilooja Pjotr Tðaikovski.

3.3. Kusta Taits ehk Vana Suri

Tõsi küll – tema puhul on ilmselt tegu enesetapuga. Ühel ja samal aastal anti see raamat välja nii USA-s kui ka Suurbritannias. Tðaikovski suri 6. Teda leinas kogu Venemaa. Keiser Aleksander III tellis tema auks reekviemi, saatis pärja ja võttis ka ise matustest osa.

Ametlik surmapõhjus oli koolera. Helilooja olevat joonud ühe klaasi keetmata vett. Kuid juba matuste ajal levisid Peterburis kuulujutud helilooja enesetapust. Holdeni andmeil mürgistas Tðaikovski end ise arseeniga aukohtu nõudel. Biograafid väidavad, et Tðaikovski oli omasooarmastaja, Venemaal oli aga homoseksuaalsus rangelt karistatav.

Tsaari korraldusel võeti niisuguselt seaduserikkujalt tavaliselt kõik õigused ja ta saadeti asumisele Siberisse. Tðaikovski surma-aasta algas heliloojale igati meeldivalt.

Ta reisis Venemaal ja välisriikides, talle aplodeeriti kontserdisaalides ja talle omistati Cambridge’i ülikooli audoktori kraad.

haigeid julgust lahkus kõhtu põhja kummeli tsüstiidi sees

Et helilooja oli enne konservatooriumi astumist õppinud koos Jakobiga juurat, otsustas viimane kokku kutsuda juristidest aukohtu. See toimus Jakobi eramus Tsarskoje Selos, tsaari suvelossi lähedal. Aukohtu istungil osales koos Tðaikovski endaga kaheksa isikut, neist mõned olid helilooja juuraõpinguaja kursusekaaslased.

Kohus toimus Jakobi kabinetis, selle kõrval võõrastetoas tegi prokuröri abikaasa käsitööd. Viimane on jutustanud, et kui istung oli kestnud viis tundi, tormas kabinetist välja ärritunud ja näost kaame Tðaikovski, kes sõnatult lahkus. Aukohus oli langetanud surmaotsuse, millega Tðaikovski nõustus.

Skandaali vältimiseks pidi Tðaikovski elust lahkuma nädala jooksul.

HORISONT - inimene, loodus, universum

Järgmisel päeval hakkasidki levima kuulujutud Tðaikovski haigusest. Enesetapu olevat ta sooritanud mürgistatud veiniga, arseeniühendeid muretsesid talle meedikutest sõbrad.

haigeid julgust lahkus kõhtu põhja terav valu allosas kõhu all pärast aevastamist

Veidi teistsuguse enesetapuversiooni on esitanud Ðveitsi muusik Robert Mooser, kes õppis Peterburi konservatooriumis Aleksander Glazunovi juures. Glazunov olevat jutustanud, et Tðaikovski enesetapu põhjuseks oli tema homoseksuaalne suhe tsaari venna- või õepojaga, mõningail andmeil isegi Aleksander III pojaga. Tsaar olevat arvanud, et helilooja peaks järgima Sokratese teed, kuid olevat saatnud talle lisaks arseenikumiga sõrmusele siiski ka revolvri.

Tsaar viitas Sokratesele, sest too lõpetas oma elu Ateenas Teisalt on teada, et doktor Bertenson oli Tðaikovski perekonnasõber. Bertensoni mälestustes, mis publitseeriti Nõukogude-aegsetes väljaannetes kõrvaldas tsensor niisugused väited. Holdeni esitatud enesetapuversiooni toetavad mitmed asjaolud. Esiteks on teada, et juba tol ajal koolerahaige tavaliselt isoleeriti ja tema eluase desinfitseeriti; Tðaikovski puhul midagi niisugust ette ei võetud.

Matusetalituse käigus, jumalagajätul, suudlesid paljud sõbrad lahkunut, mis nakkushaigusesse surnud isiku puhul oleks mõeldamatu. Teiseks – mitmed heliloojaga seotud isikud on hiljem oma surivoodil ja tunnistajate juuresolekul meenutanud Tðaikovski surmaga seotud asjaolusid, et saladust mitte hauda kaasa viia. Ja kolmandaks – arseenimürgistuse ja koolera tunnused on küll sarnased, ent näiteks Suurbritannia Rahvuslike Mürkide Keskuse direktor John Henry analüüsis Tðaikovski haigussümptoome ja surmaagoonia detailset kirjeldust ning kinnitas arseenimürgistuse versiooni.

  • Kauamängiv | Vikerraadio | ERR
  • Lutsar ei pea vaktsiinist loobunud haiglatöötajate hulka ohtlikult suureks | Eesti | ERR

Sama on väitnud ka vene mikrobioloog Nikolai Blinov, tuginedes helilooja surmaga seotud arhiividokumentidele. Lõpliku kinnituse annaks Tðaikovski haua avamine ja järgnev analüüs. Briti keemiku James Marshi Booth Luce, kelle ametikorter asus Ühest niisugusest ruumist sai ka saadiku magamistuba.

haigeid julgust lahkus kõhtu põhja urineerimise ja mudase uriini põletamine naistel

Ootamatult hakkas saadiku tervis halvenema. Pärast puhkust ja ravi USA-s tervis paranes, kuid Itaaliasse naastes ilmnesid jällegi haigustunnused, mis jõulupuhkuse ajal USA-s taas nõrgenesid.