Põiepõletikule kalduvad naised peaksid hiljemalt 15 minutit pärast suguühet urineerima, et võimalikud haigustekitajad välja loputada. Haige peab palju jooma. On olemas ka immuniseerimisravi, mis võib aidata eriti korduva põiepõletikuga naisi. Paljud soovitavad ka soojashoidmist ning isegi voodirežiimi, eriti tugeva kusepakitsuse ja alakehakrampide korral. Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile.

milliseid ravimeid kasutatakse tsüstiidi raviks

Isikutele üld- ja veterinaarapteegist ravimite väljastamine EL retsepti alusel 1 EL retsepti alusel ravimi väljastamisele ei kohaldu käesoleva määruse § 6 lõiked 1—21 ja 8. Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile.

milliseid ravimeid kasutatakse tsüstiidi raviks

Kui EL retsept antakse ravimi ostjale tagasi, jätab ravimi väljastaja koopia EL retseptist endale. EL retsepti koopia peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmeid.

milliseid ravimeid kasutatakse tsüstiidi raviks

Isikutele ravimite väljastamine ravimite kaugmüügil 1 Ravimite kaugmüügil tuleb ravimid väljastada tellimuse kohaselt komplekteeritud transpordipakendis, mis tagab ravimite jõudmise adressaadini ilma, et ravimi omadused oleksid muutunud. Transpordipakendis peab samuti olema hoiatus, et ravimit ei tohi kasutada, kui saadetis ei vasta tellimusele, on avatud või kahjustatud või on kahtlus, et toode on defektne ning et sellistel juhtudel tuleb koheselt võtta ühendust ravimi väljastanud apteegiga.

milliseid ravimeid kasutatakse tsüstiidi raviks

Transpordipakendisse lisatakse üleskutse lugeda enne ravimi tarvitamist pakendi infolehte. Kuni saadetise kättetoimetamiseni adressaadile vastutab ravimite eest ravimi väljastanud apteek.

milliseid ravimeid kasutatakse tsüstiidi raviks

Samale või sellega seotud saatedokumendile kantakse saadetise kättetoimetamise kuupäev ning adressaadi või tema esindaja nimi ja allkiri, võttes arvesse käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud erisust. Kättetoimetaja edastab dokumendid apteegile viie tööpäeva jooksul pärast ravimi kättetoimetamist.

  1. Peksmine suures tsüstiit
  2. Она стояла у второй входной двери, что была в некотором отдалении, прижимая сумку к груди.
  3. See on valus minna tualetti väikese vere uriiniga
  4. Uriini leukotsüütides ja veres